Gå till innehåll

Verktygsfält

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen har till uppgift att se till att Vänersborgs kommuns invånare och besökare trivs och mår bra genom tillgång till ett gott kultur- och fritidsutbud i kommunen.

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar exempelvis för kommunens bibliotek, fritidsgårdar, idrottsanläggningar samt musik- och kulturskola. Förvaltningen stödjer även det lokala föreningslivet.

Kultur och fritidsförvaltningens organisation

Organisationsschema för kultur- och fritidsförvaltningen

Verksamhetsområdet Kultur består av allmänkultur (med exempelvis konsthall och ungkultur/Timjan), bibliotek och Musik- och kulturskola.

Bibliotekets verksamhet finns i Vänersborgs centrum, Brålanda, Frändefors och i Vargön. Bibliotekets personal bedriver också biblioteksverksamhet vid Kriminalvårdsanstalten i kommunen.

I det centrala biblioteket huserar verksamheten för ung kultur (Timjan) som innefattar öppna kulturaktiviteter för barn och unga.

Konsthallens verksamhet bedrivs i Folkets hus. Verksamheten innefattar den kommunala konsthallen med utställningar riktade till besökare samt olika projekt där exempelvis skolklasser eller andra grupper bedriver verksamhet inom lokalerna.

Musik- och kulturskolan ger barn och unga en chans att utvecklas inom musik. dans, teater och bild & form. Verksamheten är sedan 60 år en viktig del av kommunens kulturliv.

Verksamhetsområdet Fritid består av enheterna Idrottsanläggningar samt fritidsgårdar.

Enheten för idrottsanläggningar förser invånare med förutsättningar för en meningsfull och aktiv fritid genom arbetet med alla de hallar och planer som är kommunens runt om i hela Vänersborgs kommun. Enheten finns som stöd för det lokala föreningslivet och ska också bidra till en god hälsa hos ungdomar genom att främja spontanaktiviteter.

Enheten för fritidsgårdar bedriver fritidsgårdarna Lyckans fritidsgård och Torpa fritidsgård, samt träffpunkten Barnens Kastanjer på torpaområdet.

Förvaltningsadministrationen fungerar som stöd och service till Kultur- och fritidsnämnden, förvaltningsledning och enheter avseende ärendehantering, kvalitetssäkring, utredning, kommunikation, statistik, uppföljning och strategisk utveckling samt ekonomi- och personalfrågor.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 juni 2023