Gå till innehåll

Verktygsfält

Tyck till i aktuella planer

Kommunens planarbete handlar om att välja väg för framtiden
och se till att våra mark- och vattenområden används på ett bra sätt. Med olika typer av planer säkerställs att det finns lämplig mark redo för utveckling av bostäder och verksamheter i kommunen, att värdefulla natur- och kulturområden skyddas och att utformningen av ny bebyggelse passar ihop med befintlig.

När nya planer tas fram för hur kommunen ska utvecklas finns
möjlighet att lämna synpunkter.

Påverkbara planer

Detaljplaner och översiktsplaner

När beslutet om samråd eller granskning är fattat skickas planförslaget på remiss till myndigheter, organisationer och fastighetsägare, samt till personer som bor inom planområdet eller på angränsande fastigheter. Syftet med samråd och granskning är att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan samt samla in synpunkter.

Under samråd/granskning finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslagen fram till respektive angivet slutdatum.

 

Om du har frågor angående pågående planer och beslutsprocessen är du alltid välkommen att kontakta någon av kommunens planhandläggare.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 oktober 2022