Gå till innehåll

Verktygsfält

Medborgarundersökning 2022

Så tycker medborgarna som Vänersborg!

Vad är våra invånare nöjda med i kommunen? Vad behöver förbättras? Vad upplevs som otryggt? Svaren på frågorna ges i Medborgarundersökningen 2022.

Under hösten 2022 har Statistiska Centralbyrån genomfört en medborgarundersökning i Vänersborg på uppdrag av Vänersborgs kommun. 1 200 invånare som är 18 år eller mer har slumpmässigt valts ut för att svara på undersökningen. Av dessa svarade 433 personer, vilket motsvarar 36 procent.

Vänersborg som plats att bo och leva på

Drygt nio av tio upplever att Vänersborg är en bra plats att leva och bo på. Viktigast, tyckte 98 procent, är närheten till naturen. Att det är tyst och lugnt och att hälso- och sjukvård finns nära är andra viktiga aspekter i boendemiljön. Drygt sex av tio kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit.

De allra flesta känner sig trygga i sitt bostadsområde när det är ljust, men knappt en av fyra känner sig otrygga i bostadsområdet när det är mörkt ute. Inbrott, stölder och narkotikahandel betraktas som de största problemen i samhället.

Fyra av fem tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett bra sätt. Samhällsservicen bedöms över lag vara bra; Bra cykel- och gångvägar, bra utbud av pendlarparkering, lekplatser och mötesplatser för äldre, tycker vänersborgarna. Utbudet av laddningsstationer för elfordon upplevs desto sämre, liksom utbudet av belysta motionsspår och tillgången för invånarna till de kommunala idrotts- och motionsanläggningarna.

Metoder för ökat engagemang

Ett högt förtroende för kommunorganisationen och lokalpolitiken är viktigt. Tidigare år har området fått låga betyg. Glädjande nog upplever påtagligt fler vänersborgare i årets undersökning att politikerna är lyhörda för idéer och upplevs som ansvarstagande. Var fjärde vänersborgare anger att beslut som fattas i kommunen är transparenta.

Förtroendefrågorna är ett prioriterat område för kommunen och ett sätt att känna förtroende är att få chans att påverka frågor som rör det gemensamma vardagslivet. Vänersborg ingår i ett nätverk tillsammans med andra kommuner för att förbättra och utöka antalet invånardialoger.

- Vi ska jobba vidare med att öka graden av inflytande och delaktighet för invånarna än mer och på ett bättre sätt fånga invånarnas engagemang och kunskap så att vi tillsammans utvecklar Vänersborg på bästa sätt, säger Benny Augustsson, kommunstyrelsens ordförande.

Resultaten av undersökningen i sin helhet Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 april 2023