Gå till innehåll

Verktygsfält

Förtidsröstning

Förtidsröstningen börjar 22 maj och pågår fram till och med 9 juni. Du kan förtidsrösta var som helst i hela landet.

Vad behöver jag för att förtidsrösta?

När du ska förtidsrösta måste du ta med dig både legitimation och röstkort. Om du inte har någon id-handling kan du låta någon annan intyga din identitet. Personen som intygar din identitet måste kunna visa sin id-handling. Om du saknar ett röstkort, kan du få hjälp med utskrift av ett nytt röstkort i förtidsröstningslokalen.

Var kan jag förtidsrösta i Vänersborgs kommun?

I Vänersborgs kommun kan du förtidsrösta på Arena Vänersborg varje dag till och med den 6 juni.

Du kan också vissa dagar och tider förtidsrösta på:

  • Brålanda bibliotek
  • Vargöns bibliotek
  • Huvudbiblioteket

Se nedan vilka öppettider som gäller för de olika förtidsröstningslokalerna.

Öppettider 22 maj – 9 juni:

Öppettider förtidsröstning

Plats

Tid

Brålanda bibliotek

Tisdag 28/5 och 4/6
kl. 09:00 – 13:00 och 15:00 – 19:00

Torsdag 6/6
kl. 09:00 – 13:00 och 15:00 – 19:00

Vargöns bibliotek

Torsdag 23/5 och 30/5
kl. 09:00 – 13:00 och 15:00 – 19:00

Onsdag 5/6
kl. 09:00 – 13:00 och 15:00 – 19:00

Fredag 7/6
kl. 09:00 – 13:00 och 15:00 – 19:00

Arena Vänersborg

22/5 – 6/6
Måndag – Fredag kl. 09:00 – 19:00
Lördag - Söndag kl. 09:00 – 15:00

Huvudbiblioteket

Onsdag 29/5
kl. 10:00 – 15:00

Fredag 31/5
kl. 10:00 – 15:00

Måndag – Lördag 3/6 - 8/6
kl. 10:00 – 18:00

Söndag 9/6 (valdagen)
kl. 08:00 – 21:00

 

Varje kommun har minst en förtidsröstningslokal som är öppen på valdagen 9 juni mellan kl. 08:00 – 21:00. I Vänersborgs kommun är det Huvudbiblioteket Vänersborg.

Du kan också förtidsrösta med hjälp av din lantbrevbärare.

Om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själv kan ta dig till förtidsröstningen eller till vallokalen på valdagen kan du rösta med hjälp av bud eller ambulerande bud.

Hur går det till att förtidsrösta?

I vallokalen får du valkuvert och det finns valsedlar tillgängliga bakom valsedelsskärmar. Valsedlarna till Europaparlamentsvalet är vita.

Du tar med de valsedlar du vill och ditt valkuvert bakom valskärmen och gör i ordning dina röster. I ditt valkuvert ska det bara ligga en valsedel. Bakom skärmen finns även pennor så du kan kryssa för en kandidat, det vill säga personrösta om du vill.

När du är klar bakom skärmen lämnar du över ditt röstkort och ditt valkuvert samtidigt som du visar din legitimation för röstmottagaren. Röstmottagaren lägger ner ditt valkuvert och ditt röstkort i ett särskilt fönsterkuvert. Detta kuvert skickas till din vallokal i den kommun du är folkbokförd.

Hjälp i lokalen

Du som har en funktionsnedsättning eller liknande och inte själv kan göra i ordning din röst kan be en röstmottagare om hjälp. Röstmottagaren följer då med dig bakom skärmen. Du kan få hjälp med att till exempel stoppa ner valsedeln i ditt valkuvert eller sätta kryss för en kandidat.

Röstmottagarna har tystnadsplikt och får inte berätta för någon vad du har röstat på. Du kan även få ta med dig någon annan bakom skärmen för att hjälpa dig att rösta, till exempel en ledsagare eller personlig assistent.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 maj 2024