Gå till innehåll

Verktygsfält

Röstning med bud eller ambulerande bud

Rösta med bud

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning.

Du kan rösta med bud om du på grund av sjukdom, ålder, funktionsnedsättning eller är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt inte kan ta dig till en röstningslokal eller din vallokal. För att rösta med bud behöver du ett bud och ett vittne och särskilt material för att rösta med bud. I varje röstningslokal, vallokal och i kommunhusets reception går det att hämta material för budröstning. Det går också att beställa materialet på valmyndighetens hemsida eller genom att ringa till valkansliet i Vänersborgs kommun.

Om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren. För information om det, kontakta PostNords kundtjänst: 0771 – 33 33 10.

Rösta med ambulerande röstmottagare

Ambulerande röstmottagning betyder att två röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du är för att ta emot din röst.

Om du inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan ambulerande röstmottagare komma till dig. Detta gäller dig som inte kan ta dig till röstningslokal på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning och inte heller har någon som kan agera bud.

När du bokar kommer du få namnen på de två aktuella röstmottagarna och de legitimerar sig alltid.

För att boka ambulerande röstmottagare kan du ringa 0521 – 72 23 90 eller mejla kommun@vanersborg.se.

Du kan boka ambulerande röstmottagning under förtidsröstningen, det vill säga från 22 maj till och med valdagen den 9 juni.

Du kan boka ambulerande röstmottagning

  • Måndag till torsdag 8.30 - 13.30
  • Fredag 8.30 - 15.00
  • Lunch mellan 12.00 - 13.30

Den sista tiden du kan beställa ambulerande röstmottagning på valdagen är kl. 12:00.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 maj 2024