Gå till innehåll

Verktygsfält

Överförmyndarnämndens sammanträder

Överförmyndarnämndens huvuduppgift är tillsyn och kontroll av föräldrars, förordnade förmyndares, gode män eller förvaltares verksamhet.

Vissa ärenden beslutas av överförmyndarnämnden som sammanträder en gång i månanden, dock inte under juli månad. Det är ärendets karaktär och omfattning som avgör om överförmyndarnämnden ska ta beslut i ärendet.

På grund av nämndadministration behöver kompletta ansökningar med erforderligt underlag vara överförmyndarnämnden tillhanda senast två veckor innan sammanträdet, det vill säga stoppdagen. Varje ärende är unikt och omfattningen av utredningen som överförmyndarnämnden måste göra kan därför variera.

Justering av sammanträdesprotokollet sker vanligtvis inom en vecka efter sammanträdet.

Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

 • 10 januari
 • 21 februari
 • 14 mars
 • 11 april
 • 16 maj
 • 20 juni
 • 22 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 28 november
 • 19 december

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 februari 2023