Gå till innehåll

Verktygsfält

Redovisning

God man är redovisningsskyldig gentemot överförmyndarnämnden. God man redovisar ditt uppdrag i en förteckning, årsräkning/sluträkning och redogörelse till överförmyndaren.

En förteckning över tillgångar och skulder gör du om du ska redovisa någon annans ekonomi.

Tillgångsförteckningen är en viktig del för att man i fortsättningen ska kunna stämma av inkomster och utgifter. Förteckningen ska visa vilka tillgångar och eventuella skulder huvudmannen hade per den dag som du påbörjade ditt uppdrag.

Förteckningen ska lämnas till överförmyndaren senast 2 månader efter det att tingsrätten beslutat i frågan om godmanskap/förvaltarskap. Tar du över uppdraget från någon behöver du bara lämna in den om överförmyndaren ber dig om det.

Föräldrar/förmyndare för barn med tillgångar som överstiger 8 prisbasbelopp är skyldiga att anmäla detta till överförmyndarnämnden, varpå en så kallad kontrollerad förvaltning inträder.

Förteckningsblankett Pdf, 284.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor

Skicka alltid med skriftliga underlag som styrker samtliga uppgifter som lämnats i tillgångsförteckning.

Du ska bifoga:

  • kapital- och räntebesked från banken för samtliga konton och värdepapper, per det datum som du blev förordnad
  • underlag för skulder
  • kapital- och räntebesked från banken för samtliga konton och värdepapper, förutom ev. ungdomskonto, per den dag ditt barns tillgångar översteg 8 prisbasbelopp (gäller föräldrar som är förmyndare)
  • bevis om överförmyndarspärr om det finns konton som är spärrade (gäller föräldrar som är förmyndare)

God man ska varje år redovisa huvudmannens ekonomi till överförmyndaren i en årsräkning.
Årsräkningen är en sammanställning av årets inkomster och utgifter. Du som får ett uppdrag mitt i ett redovisningsår redovisar från det datum ni tillträdde till sista dagen på redovisningsåret.

Tillsammans med årsräkningen ska ni även lämna du en redogörelse av uppdraget. I redogörelsen anger du även om du önskar arvode, reseersättning och kostnadsersättning för uppdraget. Om "förvalta egendom" inte ingår i uppdraget ska du bara skicka in redogörelsen. Ni behöver inte skicka in en årsräkning.

Inlämnande

Årsredovisningen och redogörelsen ska vara insänd till överförmyndaren före den 1:a mars. Om du av någon anledning inte hinner lämna in årsräkningen före detta datum måste du kontakta överförmyndaren och ansöka om anstånd.

I årsräkningen ska du redovisa hur huvudmannens tillgångar har förvaltats under året. Generellt sett innebär detta att huvudmannens ekonomi ska redovisas genom att ange tillgångar och skulder vid periodens början och slut samt utgifter och inkomster under perioden. Till årsräkningen ska du även bifoga underlag som bekräftar det du angivit i årsräkningen.

Års- och sluträkning - ifyllningsbar Pdf, 248.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Års- och sluträkning avseende barn - ifyllningsbar Länk till annan webbplats.

Redogörelseblankett - ifyllningsbar.pdf Länk till annan webbplats.

Redogörelseblankett, särskilt förordnad vårdnadshavare - ifyllningsbar Länk till annan webbplats.

Kassablad - inkomster.xlsx Länk till annan webbplats.

Kassablad - utgifter.xlsx Länk till annan webbplats.

Körjournal - ifyllningsbar.pdf Länk till annan webbplats.

Om ett uppdrag upphört ska gode mannen inom 1 månad från upphörandedagen lämna en sluträkning till överförmyndaren.(Uppdraget kan upphöra genom beslut om upphörande, byte av ställföreträdare eller när huvudmannen avlider) .

Samma redovisningsprinciper som vid inlämning årsräkning gäller då.

Skillnaden mellan års- och sluträkning är att redovisningsperioden för en sluträkning bara avser perioden från det senaste årsskiftet, eller i förekommande fall förordnandedagen, fram till dagen då ditt förordnande som god man eller förvaltare upphörde.

Års- och sluträkning - ifyllningsbar.pdf Länk till annan webbplats.

Redogörelseblankett - ifyllningsbar.pdf Länk till annan webbplats.

Statistik över granskade årsräkningar som avser år 2022

Överförmyndaren har tyvärr ingen möjlighet att uppge när just din årsräkning kommer att vara färdiggranskad. För att minska antalet telefonsamtal och email med frågor om granskningsläget, vilka tar värdefull tid från handläggningen, uppdaterar vi nedan statistik en gång i veckan.

Totalt antal inlämnade årsräkningar för redovisningsår 2022: 301 stycken.

Färdiggranskade årsräkningar (per 2024-05-13): 250 stycken, vilket motsvarar 83%.

 

Totalt antal inlämnade årsräkningar för redovisningsår 2023: 301 stycken.

Färdiggranskade årsräkningar (per 2024-05-13): 42 stycken, vilket motsvarar 14%.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 maj 2024