Gå till innehåll

Verktygsfält

Bostad med särskild service för vuxna

Bostad med särskild service för vuxna enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är olika boendeformer, som är anpassade för dig med funktionsnedsättning.

Gruppbostad

Gruppbostad är till för dig som har ett omfattande tillsyns- och stödbehov dygnet runt. Gruppbostaden består små lägenheter med gemensamhetsutrymmen i samma hus. I gruppbostaden finns personal  dygnet runt som hjälper dig med det du behöver. Du kan också få stöd att komma ut på fritidsaktiviteter.

Servicebostad

En servicebostad består av ett antal lägenheter som kan ligga i samma hus eller i ett samlat bostadsområde. För dig som bor i en servicebostad finns det tillgång till en gemensam lägenhet som fungerar som en samlingspunkt. Det finns personal som ger stöd och hjälp om du har behov.

Information och kontakt

För mer information och för att ansöka om stöd är du välkommen att kontakta någon av våra biståndshandläggare på Biståndsenheten. Se kontaktuppgifter under Relaterad information.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 december 2022