Gå till innehåll

Verktygsfält

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Tillfällig vistelse på annan plats

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att du som har en funktionsnedsättning tillfälligt vistas kortare eller längre tid på en annan plats än där du bor. Meningen är att du ska få miljöombyte, rekreation och stimulans samtidigt som vårdnadshavare/anhöriga får möjlighet till avlastning. Insatsen kan ges på ett korttidsboende, i en stödfamilj eller i form av lägerverksamhet. 

Som stödfamilj tar man emot barnet/ungdomen i sitt hem cirka en helg per månad (biståndsbeslut styr) och eventuellt mer tid under sommaren. Genom stödfamiljen får barnet/ungdomen miljöombyte och träning i sociala situationer samtidigt som den egna familjen får avlastning.

Möjligheten att bygga nära relationer utanför familjen är speciellt värdefullt när funktionsnedsättningen gör att det är svårare att umgås med andra människor. Tack vare stödfamiljen får föräldrarna avlastning och möjlighet att få tid till exempelvis övriga syskon.

Många barn har sin stödfamilj hela uppväxten och behåller kontakten även i vuxen ålder. Det innebär en stor trygghet för både barnet och familjen.

Som stödfamilj erhåller man ekonomisk ersättning enligt SKR, Sveriges kommuner och regioners riktlinjer (arvode och omkostnader).

Handledning och stöd fås vid behov.

Är du intresserad? Skicka en intresseanmälan via Mina sidor, se länken nedan.

Information och kontakt

För mer information och för att ansöka om stöd är du välkommen att kontakta någon av våra biståndshandläggare på Biståndsenheten. Se kontaktuppgifter under Relaterad information.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 augusti 2023