Gå till innehåll

Verktygsfält

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Tillfällig vistelse på annan plats

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att du som har en funktionsnedsättning tillfälligt vistas kortare eller längre tid på en annan plats än där du bor. Meningen är att du ska få miljöombyte, rekreation och stimulans samtidigt som vårdnadshavare/anhöriga får möjlighet till avlastning. Insatsen kan ges på ett korttidsboende, i en stödfamilj eller i form av lägerverksamhet. 

Information och kontakt

För mer information och för att ansöka om stöd är du välkommen att kontakta någon av våra biståndshandläggare på Biståndsenheten. Se kontaktuppgifter under Relaterad information.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 december 2022