Gå till innehåll

Verktygsfält

Psykisk funktionsnedsättning

Ansöka om stöd

Om du på grund av psykisk funktionsnedsättning har svårt att klara din dagliga livsföring och nedsättningen förväntas bestå under en längre tid kan du ansöka om stöd.

Boendestöd

Boendestöd är ett individuellt anpassat socialt, pedagogiskt och praktiskt stöd som syftar till att ge dig förutsättningar att leva ett så självständigt liv som möjligt. Det är utformat så att personal kommer hem till dig och stödjer dig i ditt eget hem.

Läs mer om Boendestöd

Särskilt boende inom socialpsykiatrin

Våra boenden finns till för dig som har en allvarlig psykisk funktionsnedsättning som gör att du behöver en större närhet till personal.

Läs mer om Särskilt boende inom socialpykiatrin

Aktivitetshus

I våra aktivitetshus kan vi erbjuda dig social samvaro och en meningsfull sysselsättning. Du behöver inte något biståndsbeslut från handläggare.

Läs mer om Aktivitetshus

Personligt ombud

Är du 18 år eller äldre och har, eller riskerar att få en omfattande och varaktig psykiskt funktionsnedsättning kan få stöd av ett personligt ombud.

Läs mer om Personligt ombud

Information och kontakt

För mer information och för att ansöka om stöd är du välkommen att kontakta någon av våra biståndshandläggare på Biståndsenheten. Se kontaktuppgifter under Relaterad information.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 december 2022