Gå till innehåll

Verktygsfält

Boendestöd

Självständigt liv

Boendestöd är ett individuellt och anpassat socialt, pedagogiskt och praktiskt stöd. Boendestödet syftar till att ge dig förutsättningar att leva ett så självständigt liv som möjligt samt förebygga och bryta en eventuell social isolering.

Det är utformat så att personal kommer hem till dig och stödjer dig i ditt eget hem. För att du ska kunna behålla dina funktionsförmågor är det viktigt att du är delaktig så mycket du klarar av.

Du kommer att få en kontaktpersonal som du tillsammans med upprättar en genomförandeplan. I genomförandeplanen ska dina önskemål framkomma samt hur ditt stöd ska planeras och genomföras utifrån ditt beslut om boendestöd.

I boendestödet arbetar det boendestödjare, verksamhetspedagoger och gruppledare.

Information och kontakt

För mer information och för att ansöka om stöd är du välkommen att kontakta någon av våra biståndshandläggare på Biståndsenheten. Se kontaktuppgifter under Relaterad information.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 december 2022