Gå till innehåll

Verktygsfält

Sysselsättning inom daglig verksamhet

Daglig verksamhet enligt LSS är en av tre enheter inom verksamhetsområde Arbete, sysselsättning och integration (ASI).

Daglig verksamhet erbjuder sysselsättning på 15 olika verksamheter i Vänersborgs kommun. Inriktningarna har stor bredd, allt från sinnestimulering till arbetsplatsförlagd sysselsättning.

Vilka personalgrupper arbetar inom daglig verksamhet?

Verksamheten leds av enhetschef och verksamhetsledare. Det finns även verksamhetspedagoger, som ansvar för pedagogik och metodik i verksamheten, samt stödpedagoger och stödassistenter. Tillgång på arbetsterapeut och sjukgymnast finns också.

Verksamheter

Slåttergatan är en verksamhet som bland annat arbetar med ett väljasystem, där personerna själva väljer vilken aktivitet man vill vara med på, detta utifrån ett förutbestämt schema. Utbudet av aktiviteter varierar utifrån årstider och personernas egna önskemål.
Exempel på vad som erbjuds: promenader, hantverk, produktion, trädgårdsarbete och musikaktiviteter.
På Slåttergatan erbjuds du en daglig verksamhet med variation, gemenskap, personlig utveckling och stor möjlighet att påverka din sysselstättning.

Vi erbjuder aktiviteter i fyra olika grupper. Aktiviteter som är individanpassade, aktiviteter i grupp, studiecirklar och enskilda aktiviteter. Hagaparken levererar internpost till gruppbostäder och daglig verksamhet samt utför uppdrag till interna och externa verksamheter/företag.
Aktiviteterna ser olika ut beroende på i vilken grupp man är.

Gyllenheimsgatans dagliga verksamhet har två grupper, en med inriktning skapande/kreativitet och en med inriktning fysisk aktivitet/rörelse.
Gyllenheimsgatan har tre sinnesrum. En vistelse i ett sinnesrum ska erbjuda kroppens sinnen stimulans, sänka stressnivåer, ge avslappning och även aktivera sinnena.

Fredrikslunds landeri är en verksamhet som är kombinerat öppen gård och hunddagis. Stora delar av dagens aktiviteter sker utomhus med djurskötsel och trädgård, fysiskt arbete och promenader.

Klappteatern är en utåtriktad verksamhet med estetisk inriktning. Aktiviteterna varierar mellan drama, teater och film. Filmskapande innefattar hela processen, från att skriva manus till att vara delaktig i redigeringsarbete.
För att vara på Klappteatern behöver man ha en vilja att synas. Alla aktiviteter sker i grupp.

Lyckan Second Hand erbjuder en affärsverksamhet där det tas emot varor från kunder, som sedan säljs åt dem. Sysslorna är uppdelade, antingen har man uppgifter ute i affären eller i arbetslokalen bakom där man sysslar med uppackning och märkning av varor. De flesta uppgifter uförs oftast enskilt. Alla uppgifter behöver göras för att butiken ska kunna hållas öppen.

Verksamheten utför uppgifter som demontering, vaktmästeri och transport av grovsopor inom kommunen. Man har ett nära samarbete med en bensinstation där man reparerar, tvättar och byter däck på kärror.
Man plockar skräp, skruvar isär och sorterar återvinning. Det förekommer även olika säsongsarbeten såsom gräsklippning, rensa ogräs, klippa buskar, skotta snö och grusa.

Vi erbjuder en individuellt anpassad verksamhet där intresse och förmåga står i fokus. Det finns möjlighet att ha aktiviteter utomhus. Verksamheten ligger i anslutning till ett friluftsområde.

Vänerparken är en daglig verksamhet som går och gör olika uppdrag runt om i Vänersborgs centrum. Uppdragen kan vara att affischera på anslagstavlor, fylla på broschyrer för Turistbyrån, gå med återvinning och handla. Uppdragen görs i alla väder.
Gruppen har också uppdrag i huset på Vänerparken.
Då det inte utförs uppdrag finns det möjlighet att göra olika hushållssysslor, pyssel, hantverk eller spela sällskapsspel.

Verksamheten utför uppgifter åt en dagligvaruhandel. Det kan handla om uppackning av varor, att dra fram varor till hyllkanten och hålla ordning på hyllorna. Man kontrollerar datum på varor, sköter återvinning av emballage från uppackning, man prissänker varor och hjälper kunder att hitta varor i butiken.

Verksamheten utför uppgifter åt de kommunala verksamheterna Kommunrehab och Teknikenheten. Det kan handla om att inventera, tvätta, packa upp och lämna/hämta hjälpmedel till kommunala verksamheter samt kommuninvånare. Man lagar handkontroller, byter batteri i digitala lås, demonterar hjälpmedel som man kör till återvinningen.

Verksamheten utför serviceuppdrag åt Erikshjälpen. Det kan handla om att sköta köks- och caféuppgifter, handling, städning, varuhantering av skänkta gåvor, sortera och prismärka varor. Man deltar även i diverse affärsuppgifter såsom försäljning och att hjälpa kunder att hitta.

Verksamheten utför enklare renoveringsjobb av möbler och saker som skänkts till Erikshjälpen. Det kan handla om att skruva, limma, slipa och lacka saker. Man fräschar till textilier och tvättar möbler. Man kontrollerar även spel och pussel så de är kompletta för försäljning.

Gränden erbjuder aktiviteter som är kravlösa och anpassas utifrån persons förutsättningar, med fokus på e-sport. Det erbjuds även andra aktiviteter såsom sällskapsspel och rollspel.
Vi vill erbjuda en möjlighet till att bryta social isolering och främja personlig utveckling. Vi har en önskan om att skapa en trygg miljö med syfte att bidra till inkludering i samhället och motverka utanförskap.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 mars 2024