Gå till innehåll

Verktygsfält

Dansutbud för förskolan

Danspoolen erbjuder även övrigt dansutbud som Förskolan Årstiderna 4-5 år.

Förskolan Årstiderna 4-5 år

I det här projektet får barnen möta dans som konstform - ett sätt att få gestalta och uttrycka sig med hela kroppen. I ”Årstiderna” utforskar vi olika väder och företeelser typiska för de olika säsongerna. Vi gestaltar sommar, höst, vinter och vår bland annat genom att dansa som solen, regn, blåst och snö.

Barnen får utveckla sin kroppskännedom och motorik genom att röra sig med olika rörelsekvalitéer exempelvis stort, litet, snabbt och långsamt. Tillsammans med musiken bygger vi upp de olika stämningarna för varje årstid.

Vi önskar att projektet kan inspirera till dans och rörelseglädje samt skapa medvetenhet kring årstiderna.

Årstidsdans

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 september 2023