Gå till innehåll

Verktygsfält

Stegvis - för idrottslärare

Stegvis är en fortbildning som breddar synen på dans inom idrotten i skolan.

Koreografispelet Stegvis

Danspoolen tillsammans med danskonsulenter på Västra Götalandsregionen håller i kursen, där deltagarna praktiserar både skrift och spel inom skolan. De fördjupar och lyfter samtalen kring betygssättning och kriterier. Idrottslärarna får både teoretisk och praktisk fördjupning kring dans och idrott samt dans och hälsa. De når och utvecklar en fördjupad kunskap kring dans och idrott samt skapar kontakt med idrottslärare i VGR.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 maj 2023