Gå till innehåll

Verktygsfält

Praktik åk 9

Under årskurs 8 och 9 har alla elever praktisk arbetslivorientering, ofta kallat prao. Eleverna kommer att vara på olika arbetsplatser under enveckors perioder.

Syftet med prao är att ge eleven kunskaper om- och erfarenheter från arbetslivet. Det kan även vara ett stöd för elevens kommande studie- och yrkesval samt stödja den personliga utvecklingen. Prao är en viktig del i elevernas utbildning genom att den ger eleverna:

  • Kunskap om arbetsmarknaden samt erfarenhet av olika yrken och branscher vilket behövs för att kunna göra genomtänkta val för framtiden.
  • Insikt om vilka förväntningar som finns på dem i ett kommande arbetsliv.

Genom praon kan man också få kontakter som på sikt kan ge en första möjlighet att komma in i arbetslivet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 november 2022