Gå till innehåll

Verktygsfält

Föroreningar i byggnad och PCB

Föroreningar i byggnader

Att tänka på vid förorenade byggnader

Ska du riva eller bygga om ett äldre hus är det viktigt att undersöka vad som funnits i huset innan. Det kan till exempel vara en kemtvätt eller tandläkarmottagning. Det kan även finnas gamla kondensatorer, isolerrutor eller asbeströr i byggnaden.

Ska du riva eller bygga om ett hus där det tidigare funnits en tandläkarmottagning är det viktigt att rören töms. I slammet kan det finnas rester av kvicksilver. Kvicksilver kan även finnas i rören vid laboratorium, gamla vårdcentraler och gamla kemisalar i skolor.

Vad är PCB?

PCB (polyklorerade bifenyler) är en grupp miljö- och hälsofarliga ämnen som bland annat påverkar immunförsvar och fortplantning. Det är svårnedbrytbart och finns därför kvar i miljön under lång tid. PCB har använts i bl.a. transformatorer, fogmassor, båtbottenfärg, kondensatorer, hydrauloljesystem, förseglingsmassor i isolerglas och mjukgörare i plaster. Ämnet förbjöds under 70-talet. PCB kan finnas i byggnader som är byggda eller renoverade mellan åren 1956-1973. I byggnader kan PCB främst finnas i fogmassor, golvmassor, kondensatorer och isolerrutor.

Sanering

Om du som fastighetsägare skulle stöta på fogmassor eller annat material innehållande PCB vid renovering av byggnader är du skyldig att provta dessa och om de innehåller en halt över 500 mg/kg även sanera. Innan sanering av PCB påbörjas så ska en anmälan skickas in till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Inventering

Alla byggnader som är byggda eller renoverade under åren 1956-1973 ska ha inventerats på förekomst av PCB. Inventeringen skulle vara klar 2008. Det kan dock finnas dolda fogmassor som inte upptäckts vid denna inventering men som nu senare upptäcks vid renovering. Småhus, 1-2 bostadshus, var undantagna och behövde inte inventeras.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2024