Gå till innehåll

Verktygsfält

Vattenråd och vattenvårdsförbund

Vattenråd

Vattenråd är ett forum för alla intressenter inom ett avrinningsområde. Där kan alla de olika frågor som dyker upp kring vatten diskuteras. I Vänersborg finns ett vattenråd för Dalboslätten (Dalbergså/Holmsåns vattenråd). Det pågår även arbete med att bilda Bäveåns vattenråd som berör området mot Uddevalla.

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 januari 2023