Gå till innehåll

Verktygsfält

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

Nämnden ansvarar för underhåll och byggande av gator, parker och allmänna vatten- och avloppssystem, bidrag till enskild väghållning, renhållning, förvaltning av kommunens byggnader, fastigheter och skogar, tryckeri, vaktmästeri, städverksamhet, måltidsproduktion, telefonväxel.

Nämnden fungerar också som trafiknämnd.

Nämndens ärenden bereds av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juli 2024