Gå till innehåll

Verktygsfält

Socialnämnden

Socialnämnden leder och styr socialförvaltningens verksamhet. Nämnden väljs av kommunfullmäktige för en mandatperiod.

I nämnden finns 13 ledamöter och för dessa finns lika många ersättare. De förtroendevalda politikerna representerar kommunensinvånare.

Allmänna frågor bereds av presidiet beståendeav nämndens ordförande och vice ordföranden. De frågor som rör bistånd till och åtgärder avseende enskilda personer behandlas av ett socialutskott.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 maj 2023