Gå till innehåll

Verktygsfält

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Alla kommuner i Sverige har enligt Skollagen (SFS 2010:800, 29 kap 9 §) ett aktivitetsansvar som innebär att kommunen löpande under året ska hålla sig informerad om hur kommunens ungdomar är sysselsatta.

I Vänersborgs kommun är det socialförvaltningen och Arbetsmarknadsenheten som har detta ansvar. Huvuduppgiften är att motivera ungdomar till att påbörja eller återuppta studier eller erbjuda hjälp till annan lämplig aktivitet/sysselsättning.

Om du är mellan 16 och 20 år och inte går på gymnasiet eller inte erhållit en gymnasieexamen så blir du kontaktad av kommunens KAA-handläggare och erbjudas en träff. Du kan själv kontakta KAA-handläggaren genom att ringa, skicka sms, e-post eller använda kontaktformläret för att berätta vad du gör och om det finns någon form av stöd eller hjälp du behöver.

Tillsammans hittar vi individuella lösningar för just dig. Det är frivilligt att ta del av det stöd och den hjälp vi erbjuder.

KAA-handläggaren arbetar med att

  • Förebygga avhopp från gymnasieskolan genom möten på skolan med ungdom, skolpersonal och i förekommande fall föräldrar/ vårdnadshavare. Alla ungdomar följs upp i åldern 16-20 år i Vänersborgs kommun som i dagsläget inte har någon form av sysselsättning.
  • Vägleda ungdomar i åldern 16-20 år. Du har möjlighet att prata om din framtid och utforma en plan. Det kan till exempel handla om utbildning, arbete eller praktik.
  • Motverka utanförskap. Att inte studera, arbeta eller aktivt söka arbete kan leda till utanförskap, därför försöker KAA-handläggaren att snabbt etablera kontakt och hitta lämpliga åtgärder för att motverka detta.
  • Samverkan. KAA-handläggaren arbetar för att skapa goda kontakter med många olika samarbetspartners runt en ungdom, till exempel: förälder/ vårdnadshavare, skola, socialtjänst och arbetsförmedling.

Kontaktformulär

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 juni 2024