Gå till innehåll

Verktygsfält

Mer information om AFS

Arbetsintegrerande sociala företag, definition enligt Tillväxtverket

Företag som bedriver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster):

  • med övergripande ändamål att integrera människor som av olika anledningar har svårigheter att konkurrera på lika villkor på den ordinarie arbetsmarknaden.
  • som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt.
  • som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande verksamhetersom är organisatoriskt fristående från offentliga verksamhet.

I Vänersborg och Mellerud samarbetar parterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Melleruds och Vänersborgs kommun tillsammans i Samordningsförbundets regi med den lokala utvecklingen av arbetsintegrarande socialt företagande.

I myndigheternas gemensamma ambition om ett hållbart samhälle vill vi aktivt bidra till att förhindra människors utanförskap. Vi vill ge möjligheter till alla människor att ha ett meningsfullt liv. En del i detta arbete är att bidra till att så många som möjligt är en integrerad del i arbetslivet med anställningar eller meningsfull sysselsättning.

Vår grundtanke är att göra det möjligt för alla människor att bidra till sin egen och samhällets utveckling, 100 % av sin egen förmåga. I våra gemensamma ambitioner ser vi att arbetsintegrerande sociala företag kan vara ett framgångsrikt komplement till de övriga insatser som Samordningsförbundets parter bedriver.

Vilket stöd finns att få?

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud kan ge stöd i form av företagsutbildning/utbildning i socialt företagande och att utveckla sin affärsidé.

Samordningsförbundet och de ingående parterna stödjer också den lokala utvecklingen av socialt företagande genom att tillhandahålla en samordnare som fungerar som en länk mellan myndigheter och sociala företag, och verkar för att skapa goda samarbeten och förutsättningar.

De sociala företagens kooperatörer har också ett eget nätverk, där man träffas regelbundet för att stötta varandra, utbyta erfarenheter och samla sig kring gemensamma frågor.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 december 2022