Gå till innehåll

Verktygsfält

Familjehem

En familj vid havet i solnedgång

Barn söker hem!

Var viktig i ett barns liv - bli familjehem! Vill du göra en viktig insats för barn och unga som behöver en trygg och stabil tillvaro? Har du tid, utrymme och engagemang? Nu söker vi familjehem för barn och unga som behöver ett tryggt hem.

Ibland uppstår situationer i livet där barn och unga inte får den trygghet som de har rätt till då den egna familjen inte kan ge dem det. Då kan barnet behöva bo i ett familjehem ett tag. Det är bra om du har erfarenhet av barn och unga och förståelse för att de kan vara i kris och behöva tålamod och stöttning.

Som familjehem får du stöd i form av handledning, utbildning och träffar med andra uppdragstagare. Du kommer även att ha ett nära samarbete med socialtjänsten.

Är du intresserad? Fyllt i BRA-FAM formuläret nedan.

För mer information kontakta oss via e-post: familjehemvbg@vanersborg.se.

Vi behöver fler familjehem och kontaktfamiljer

Familjehemsgruppen rekryterar och utreder blivande familjehem och kontaktfamiljer. Vi ansvarar för att hitta rätt hem till barn/ungdomar som behöver en ny familj eller kontaktfamilj.

Vill du bli familjehem?

Första steget är att fylla i BRA-Fam formuläret på Mina sidor. Det går också bra att skriva ut formuläret och skicka in till Familjeenheten Vänersborgs kommun.

Har du några frågor? Tveka inte att höra av dig till oss på Familjehemsgruppen.

Vidare till BRA-FAM formulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Barn och ungdomar behöver dig!Att vara familjehem är intressant, utmanande och framförallt belönande! Det handlar om öppna dörrarna till sitt hem, sin familj, sin vardag och erbjuda trygghet, riktlinjer och regler men inte minst glädje och hjärta. Familjehem är vanliga familjer som har extra mycket värme, tid, tålamod och engagemang för att ta emot ytterligare en familjemedlem. Det kan vara tufft ibland men samtidigt berikande och meningsfullt.

Familjehemmen kan se olika ut; gifta, sammanboende och ensamstående med eller utan barn. Oftast har den/de vuxna erfarenhet av att vårda och fostra barn genom eget föräldraskap. Det viktiga är att barnet får en god omvårdnad, trygghet, stabil tillvaro, utrymme och tid. En annan viktig del är att familjehemmet har tålamod, är bra på att samarbeta och verkar för att barnet har en god och regelbunden kontakt med sin ursprungsfamilj och sitt nätverk.

Våra familjehemssekreterare finns till hands för fortlöpande handledning
till familjen under placeringens gång. Grundutbildning erbjuds samt
fortbildning. Ersättning i form av arvode och omkostnader utbetalas i enlighet med Sveriges kommuners och landstings rekommendationer.

Som en del av livet så har normalt uppdrag som familjehem en början och ett slut. Erfarenheterna visar dock på att relationen med barnet ofta byggs stark och i visa fall kan bli livslång!

Er funktion

Er funktion är att finnas, ge trygghet och kärlek och vara närvarande med
kontinuitet. Det handlar om att vårda, ge omsorg och vara ett komplement eller i vissa fall ersättare för barnets biologiska föräldrar. Till er hjälp har ni familjehemssekreterare och barnsekreterare med sammanhållande funktionen kring allt som rör den placerade.

Småbarn, skolbarn, tonåringar; alla kan de komma i en sådan situation att
de behöver få vård i annat hem än det egna. Anledningarna kan vara skiftande. Det kan röra sig om missbruk, psykisk ohälsa, eller andra orsaker som gör att föräldrarna inte klarar av föräldrarollen. Det kan även ha gått så långt att barnet utsatts för sexuella övergrepp eller misshandel. Det kan också vara barn som saknar föräldrar; ensamkommande barn från andra länder.

Andra gånger är det barnets eget beteende som är den utlösande orsaken tillatt det inte kan bo hemma. Barnet eller tonåringen kan behöva komma ifrån en omgivning med kriminalitet eller missbruk. Relationerna mellan en tonåring och dess föräldrar kan ha blivit så låst och konflikt-fyllda att de helt enkelt behöver komma ifrån varandra ett tag.

Kontaktfamilj eller stödfamilj kallas den familj som tar emot barn och ungdomar i sitt hem en eller flera tillfällen i månaden utifrån barnets och dess föräldrars behov. Detta sker på uppdrag från socialnämnden. Ersättning i form av arvode och omkostnader utbelalas i enlighet med Sveriges kommuner och landstings rekommendationer.

En jourfamilj är berett att ta emot barn eller ungdomar för en begränsad tid till exempel när en vårdnadshavare är sjuk eller medan en utredning av barnets eller den unges situation pågår.
En jourfamilj tar emot akuta placeringar av framförallt ungdomar. Under tiden ungdomarna är placerade görs en utredning. Placeringstiden är från några dagar upp till max 3-4 månader.

Känner du att vara familjehem, kontaktfamilj eller jourfamilj är något för dig och vill veta mera är du välkommen att kontakta oss per telefon eller e-post.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 maj 2024