Gå till innehåll

Verktygsfält

Gruppboende, gruppbostad

Vad innebär boendet?

Gruppboende/gruppbostad finns både inom äldreomsorg och inom LSS för vuxna personer med funktionsnedsättning.

Gruppbostad är till för dig som har ett omfattande tillsyns- och stödbehov dygnet runt. Gruppbostaden består av små lägenheter med gemensamhetsutrymmen i samma hus. I gruppbostaden finns personal dygnet runt som hjälper dig med det du behöver.

Vem kan få särskilt boende?

Du som har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp, som inte kan tillgodoses av insatser i det egna hemmet, kan få särskilt boende.

Hur ansöker jag om särskilt boende?

För att få ett särskilt boende behövs ett biståndsbeslut från socialtjänsten. Ansökan skickas till en biståndshandläggare på biståndsenheten.

Ansök om särskilt boende hos biståndsenheten

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 december 2022