Gå till innehåll

Verktygsfält

Korttidsboende

Vad är ett korttidsboende?

Korttidsboende kan vara en nödvändig insats under en kortare period för de personer som efter individuell prövning inte bedöms kunna klara sig i det egna hemmet, trots omfattande stödinsatser över hela dygnet.

Återhämtning efter sjukdom/skada, eller eftervård efter sjukhusvistelse, kan du efter behovsprövning få i din ordinarie bostad. Till exempel genom kombinerade insatser från hemtjänst, trygghetslarm, kommunal primärvård och rehab.

Hur ansöker jag om ett korttidsboende?

En korttidsplats bevljas av biståndshandläggare på biståndsenheten.

Ansök om särskilt boende hos biståndsenheten

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 januari 2024