Gå till innehåll

Verktygsfält

Äldreboende

När behovet av vård och omsorg blir så stort att det inte längre känns tryggt hemma trots stödinsatser, så kan du ansöka om ett så kallat särskilt boende.

Särskilt boende är en boendeform för dig som har behov av service, vård och omsorg dygnet runt.

Olika former av särskilt boende

Särskilt beonde är ett gemensamt namn för olika slags boenden som tillgodoser olika vårdbehov. Särskilt boende erbjuder ett eget hem med stöd, service och personlig omvårdnad efter den enskildes behov. Personlig omvårdnad omfattar hjälp med måltider, hygien, klädsel och olika aktiviteter. Varje boende har ett eget hyreskontrakt och var och en möblerar själv sin lägenhet. Storleken på lägenheterna varierar. Inom dessa boenden finns personal dygnet runt.

Vem kan få särskilt boende?

Du som har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp, som inte kan tillgodoses av insatser i det egna hemmet, kan få särskilt boende.

Hur ansöker jag om särskilt boende?

För att få ett särskilt boende behövs ett biståndsbeslut från socialtjänsten. Kontakta en biståndshandläggare på biståndsenheten för mer information.

Ansök om särskilt boende hos biståndsenheten

Särskilda boenden i Vänersborgs kommun

Björken

Björken ligger i Hagaparken i centrala Vänersborg. Närhet finns både till affärer och centrum. Boendet har 45 platser för personer med demenssjukdom.

Kontakta Björken

Eken

Eken ligger i Hagaparken i centrala Vänersborg. Närhet finns både till affärer och centrum. Boendet har 36 platser varav 24 för personer med demenssjukdom.

Kontakta Eken

Linden

Linden ligger i Hagaparken i centrala Vänersborg. Närhet finns både till affärer och centrum. Boendet har 36 platser, varav 24 platser för personer med demenssjukdom och 12 platser för fysiskt handikapp.

Kontakta Linden

Niklasbergsvägen 1

Niklasbergsvägen 1 är ett äldreboende som ligger i Hagaparken i centrala Vänersborg. Närhet finns till både affärer, Vänern och centrum. Boendet har 24 äldreomsorgsplatser varav 12 för personer med demenssjukdom.

Kontakta Niklasbergsvägen 1

Nyhaga korttidsboende

Nyhaga är ett korttidsboende där man kan få tid för återhämtning och möjlighet att stärka sig för att kunna hantera sin vardag, ofta efter en sjukhusvistelse. På Nyhaga finns undersköterskor och sjuksköterskor. Personalen har samverkansteam med arbetsterapeut och fysioterapeut. Läkare finns att kontakta vid medicinska frågor och kommer även till Nyhaga två gånger per vecka.

När du kommer till oss får du ett ankomstsamtal med en undersköterska, som också är din kontaktperson. Tillsammans upprättar ni en genomförandeplan. Utifrån ditt individuella biståndsbeslut, planerar ni vilka mål du vill uppnå under vistelsen. Som ett led i eftervården arbetar vi med "händerna på ryggen", vilket innebär att du får använda och utveckla de resurser du har.

Tillsammans med sjuksköterskan upprättas en journal enligt Hälso- och sjukvårdslagen där dina medicinska behov framkommer. Exempel på detta kan vara om du behöver hjälp eller stöttning med medicindelning, omläggningar och/eller provtagningar.

Kontakta Nyhaga

Niklasbergsvägen 9, boende, växelvård, socialpsykiatri

Niklasbergsvägen 9 är ett nybyggt boende och ligger i Hagaparken i centrala Vänersborg. Närhet finns både till affärer och centrum. Boendet har 24 platser för personer med demenssjukdom, 12 biståndsbedömda korttidsplatser och 8 platser inom socialpsykiatri.

Kontakta Niklasbergsvägen 9

Solängen

Solängen ligger på Torpaområdet och har gångavstånd till vårdcentral, apotek, busshållplats samt livsmedelsbutik. Här finns en fin innergård med lusthus, porlande vatten och promenadgångar, en Sinnenas trädgård. Solängen innehåller 66 lägenheter, varav 36 platser är riktade mot demens.

Kontakta Solängen

Nordkroksvägen 6 A-B

Nordkrogsvägen 6 A-B är beläget mitt i Vargöns centrum med närhet till affärer, vårdcentral och bra promenadvägar. Boendet har 21 platser med inriktning mot fysiskt sjuka.

Kontakta Nordkroksvägen 6 A-B

Ringhem

Ringhems äldreboende ligger centralt i Frändefors med närhet till affär och bussförbindelse. Boendet har totalt 27 platser, varav 7 demensplatser och 20 platser för fysiskt sjuka.

Kontakta Ringhem

Sörbygården och Solhaga

Det särskilda boendet i Brålanda innefattar Sörbygården och Solhaga. Både Sörbygården och Solhaga har 24 platser för personer med fysisk funktionsnedsättning. Från båda boendena är det enkelt att komma till vårdcentral och apotek och det är nära till Brålanda centrum.

Kontakta Sörbygården och Solhaga

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 augusti 2023