Gå till innehåll

Verktygsfält

Demensboende

Demensboende är en form av särskilt boende för dig som har fått en demensdiagnos och ett beslut om särskilt boende.

Ett demensboende är en gruppbostad med plats för 6-14 boende per enhet med särskilt utbildad personal. Personal finns dygnet runt.

Demensboenden finns i centrala Vänersborg, Frändefors och Brålanda.

Vem kan få särskilt boende?

Du som har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp, som inte kan tillgodoses av insatser i det egna hemmet, kan få särskilt boende.

Hur ansöker jag om särskilt boende?

För att få ett särskilt boende behövs ett biståndsbeslut från socialtjänsten. Ansökan skickas till en biståndshandläggare på biståndsenheten.

Ansök om särskilt boende hos biståndsenheten

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 december 2022