Gå till innehåll

Verktygsfält

Barnahus Fyrbodal

Ålder 0–18 år

När ett barn har blivit utsatt för våld eller sexuella övergrepp är det många yrkesgrupper och myndigheter som kopplas in. Barnahus Fyrbodal finns för att barnet inte ska slussas runt mellan olika myndighetslokaler.

En bärande tanke är också att höja kvalitén i utredningarna och på så sätt kunna fria eller fälla fler misstänkta förövare i domstol.

De brott som främst avses är misshandel (fysisk och psykisk), olaga hot, fridskränkning, sexualbrott samt hedersrelaterade brott.

Målgruppen är barn och ungdomar upp till 18 år, med särskilt fokus på barn under 15 år som misstänks vara utsatta för allvarliga brott i nära relationer.

Som förälder skall man alltid ta kontakt med socialtjänsten om barnet blivit utsatt. Socialtjänsten tar sedan en kontakt med Barnahuset.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 januari 2024