Gå till innehåll

Verktygsfält

Holmängenskola

Vänersborgs kommun bygger just nu tillsammans med Serneke en ny F-6 skola på området Holmängs Hage.

För att täcka behovet elevplatser och för att få en effektiv och hållbar organisation ska Holmängenskolan dimensioneras för 21 klasser med totalt 525 elever.

Alla utrymmen ska kunna användas i pedagogiskt syfte, tillåta olika organisationer och arbetssätt. Hemvisterna i markplan kommer även att kunna användas för förskola vilket ger lokaler som kan förändras utefter eventuella svängningar i elevunderlaget. De utrymmen som kan begränsa en utökning av elevantalet planeras så att de kan byggas ut. Skolans utrymmen och då framförallt matsal samt idrottshall planeras så att de ska vara användbara för allmänheten efter skoltid. Barnperspektivet ska genomsyra projekteringen av den nya skolan på Holmängen.

Byggstarten var mars 2022. Skolan beräknas stå klar i maj 2024 med verksamhetsstart till höstterminen 2024.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 mars 2024