Gå till innehåll

Verktygsfält

Nämnder - politisk organisation

I nämnderna beslutar politiker i olika frågor. Förvaltningarna utreder och genomför besluten åt nämnderna.

Varje nämnd ägnar sig åt ett specifikt verksamhetsområde. Ledamöterna och ersättarna i nämnderna är politiskt tillsatta och kommunfullmäktige beslutar hur många ledamöter varje nämnd ska ha samt vem som ska vara ordförande respektive vice ordförande i varje nämnd. Fördelningen av platserna i nämnderna speglar majoritetsförhållandena i kommunfullmäktige.

Vad gör en nämnd?

En nämnd ska se till att arbetet som görs inom området sköts enligt gällande lagar och bestämmelser. Nämnden ser också till att kommunfullmäktiges beslut följs ute i organisationen. Nämndsammanträden är oftast inte öppna för allmänheten, men nämndernas möten ska alltid protokollföras.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 april 2023