Gå till innehåll

Verktygsfält

Arbetsintegrerade sociala företag (AFS)

Mångfald i arbetslivet är att betrakta medarbetares olikheter, förutsättningar och erfarenheter som tillgångar i verksamheten och att se och respektera individen.

Deltagande i arbetslivet är en känd positiv hälsofaktor och det är viktigt att underlätta deltagandet i arbetslivet för personer som har en funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga.

Syftet med ett ASF är att sälja varor och tjänster till kunder, men också att på samhällets uppdrag hjälpa människor till arbete. ASF säljer också arbetsträning och praktik/sysselsättning och inom sociala företag finns egna erfarenheter av att stå utanför arbetsmarknaden. Det måste alltid finnas ett medgivande från handläggare för att arbetsträna på ett ASF.

ASF Resurs

Startade 2019 och är under uppstart. Föreningen skall vara en resurs till övriga ASF och arbeta för att synliggöra de sociala företagen. De sociala företagens kooperatörer har också ett eget nätverk, där man träffas regelbundet för att stötta varandra, utbyta erfarenheter och samla sig kring gemensamma frågor.

E.L.S.A. Hundcoop

Startade 3 september 2012 och blev därmed Vänersborgs första sociala företag. Företaget bedriver hunddagis och hundrastningsverksamhet med tilläggstjänster. Det är 9 anställda och det finns 9 platser för arbetsträning och praktik/sysselsättning.

Servicekompaniet

Startade 1 juni 2013 och erbjuder tjänster inom fastighetsskötsel, renhållning, klottersanering samt ROT- och RUT-tjänster.Service kompaniet har 7 anställda och ytterligare några platser för arbetsträning/praktik.

Eko Clean

Eko Clean startade 2015 och utförä städtjänster privat och till företag. Eko Clean har 5 anställda samt ytterligare några platser för arbetsträning och praktik.

S.A.J.J.T ek. förening

Startade 2016 och har två verksamheter där båda verksamheterna har platser för arbetsträning och praktik/sysselsättning:

Café IFO
Erbjuder personal på IFO fika och catering.

Café Lilla Bageriet
Bakar och säljer bakverk.

Kontaktuppgifter till respektive förening/företag finns under Relaterad information - Arbete, sysselsättning och integration

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 december 2022