Gå till innehåll

Verktygsfält

Spira

Vad är Spira?
Spira är en utredande insats inom kommunens arbetsmarknadsenhet.

Vårt uppdrag är att tillsammans med dig utreda hur din arbetsförmåga ser ut. Hur mycket du klarar att arbeta, vilka styrkor du har i förhållande till arbete samt vilka eventuella stöd och anpassningar som kan behövas för att din arbetsförmåga ska bli som bäst.

Som deltagare i Spira kommer du träffa ett team med hälsovetare, socionom och arbetsterapeut. Vi har god kunskap om arbetsliv, funktionsnedsättningar, hälsa, anpassningar i arbete och hur dessa hänger ihop.

Hur går det till?
Utredningen pågår upp till ca 6 månader och sker när du är igång i en arbetsträning. Vi kommer att besöka dig på arbetsplatsen och tillsammans med dig och din handledare försöka hitta bästa möjliga förutsättningar för dig att utföra dina arbetsuppgifter. Du kommer även under denna tid ha samtal med oss som rör bland annat din hälsa och vardag, tidigare arbeten och dina egna tankar kring din förmåga och situation.

Vi kan även delta i samverkan med andra personer/myndigheter som du har kontakt med. Det kan vara vårdcentral, arbetsförmedlingen, socialtjänsten eller andra. Du är alltid med och godkänner vilka du vill att vi ska samarbeta med.

Vem kan delta i Spira?
För att delta i Spira behöver du bo i Vänersborg och ha kontakt med kommunens arbetsmarknadsenhet

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 december 2023