Gå till innehåll

Verktygsfält

Arbetsområde fastighetssamverkan

Vy över Vänersborgs centrum och Vänern

Detta arbetsområde handlar om samverkan mellan de lokala fastighetsägarna, branschorganisationen Fastighetsägarna, kommunen för att skapa samverkan och gemensam syn på stadskärnan. Etableringsstrategi och områdesvisioner, nätverk med mera.

Fastighetssamverken som vi valt att kalla detta område har varit igång sedan i våras. Det har sakta tillkommit fler och fler fastighetsätare och ett av syftena med arbetet har också varit att lära känna varandra.

Vi arbetar nära Fastighetsägarnas organisation GRF Fastighetsägarna och driver dessa träffar tillsammans. Hittills har vi lyssnat på tidigare utredningar som några privata fastighetsägare gått ihop och tagit fram för Vänersborg under 2019. Det materialet inspirerar.

Stiftelsen Tryggare Sverige arbetar vi tillsammans med inom en av projektaktiviteterna; Testbädd med Stiftelsen Tryggare Sverige. Där har vi under sommaren och tidig höst arbetat fram en trygghetsanalys och där har fastighetsägarna varit med och bidragit.

Vi har också haft Chefsjuristen på Fastsighetsägarna med oss på ett möte som lärt oss om hur viktigt det är att undersöka vilka som vill etablera sig i våra lokaler. Det finns hjälp att få genom både checklistor och också genom rådgivning och stöd.

Inom arbetsområdet drivs två projektaktiviteter:

  • Etableringsstrategi/guide/konsultation
  • Hemvändarevent
Logotyp - I samarbete med Tillväxtverket

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 december 2022