Gå till innehåll

Verktygsfält

Arbetsområde Trafik och gestaltning

Vy över Dalbobron och Vänersborgs centrum

Exempel på områden som kommer att arbetas med inom detta arbetsområde är: fastigheter, historia, kulturmiljöer, infrastruktur, trafik, rent, parkeringar, grönytor, skyltning och gestaltning

Arbetsområdet har kommit igång och man har träffats både digitalt och på en gemesam vandring genom aktuellt område. Arbetsområdet drivs gemensamt av Stadsarktekt Martin Staude och Stadsträdgårdsmästare Frida Oscander

Syftet med såväl detta arbetsområde som de andra är att hitta ett långsiktigt arbetssätt där man arbetar nära fastighetsägare, verksamhetsutövare och organisationer. Platsutveckling idag innebär en samverkan och vi har genom arbetsområdet Trygg Miljö lärt oss hur viktigt det är att säkra, trygga och attrahera. Det är viktigt att det sker i den ordningen. För att klara dagens utmaningar behövs en gemensam uppfattning om hur man ska samverka.

Inom arbetsområdet drivs två projektaktiviteter:

  • Stråkutveckling
  • Hållbara transporter
Logotyp - I samarbete med Tillväxtverket

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 december 2022