Gå till innehåll

Verktygsfält

Arbetsområde trygg miljö

Hamngatan och hamnkanalen i Vänersborg

Inom arbetsområdet kommer frågor för att skapa en säker,trygg och attraktiv miljö hanteras. Det behövs nyckelaktörer som medverkar och samverkar långsiktigt i arbetet.

Inom arbetsområdet finns nyckelpersoner med från polis, miljö- och hälsa, näringslivsavdelningen, alkoholhandläggare, drogförebyggare och säkerhetssamordnare. Eftersom många av de andra arbetsområdena berörs av dessa frågor, deltar nyckelpersonerna i de möten som behövs ytterligare.

Arbetsgruppen leds av kommunens säkerhetssamordnare Per Edensvärd.

Inom arbetsområdet drivs en projektaktivitet som egentligen består av två delar:

  • Testbädd ihop med Stiftelsen Tryggare Sverige där vi under sommaren och hösten tagit fram en trygghetsanalys för Vänersborg inom sökt område. En utbildning för både kommunala och privata utövare kommer att genomföras kostnadsfritt för dem som deltar. Syftet är att få en gemensam syn på samverkan framöver och långsiktigt arbeta tillsammans.
Logotyp - I samarbete med Tillväxtverket

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 december 2022