Gå till innehåll

Verktygsfält

Misstanke om barn som far illa eller behöver stöd

Om du är orolig för hur barn har det, misstänker att ett barn far illa och behöver stöd och/eller skydd genom socialtjänsten bör du anmäla detta till socialtjänstens individ- och familjeomsorg.

Är du tveksam till om du ska göra en anmälan eller ej kan du kontakta mottagande socialsekreterare och rådfråga om hur du ska göra utan att nämna vem det gäller.

Socialtjänsten måste ta reda på om det finns skäl till oro för barnet. Om anmälan är allvarlig kan socialtjänsten genoföra en utredning mot familjens vilja.

Oavsett vem som tar kontakt med oss är första steget alltid att vända oss direkt till familjen. Det är familjens bild av situationen samt den oro som framkommit utifrån anmälan som blir utgångspunkt för vårt fortsatta arbete. Ofta är det bra att de människor som engagerar sig för barnen och föräldrarna träffas gemensamt exempelvis anhöriga, vänner och myndighetspersoner såsom skola, barnomsorg m m.

Man kan vara anonym

Om du vill vara anonym så har du rätt till detta och socialtjänsten måste ändå ta din anmälan på allvar. Vill du vara anonym är det viktigt att du inte talar om ditt namn eftersom huvudregeln är att socialsekreteraren ska berätta för den som blivit anmäld vem som gjort anmälan.

För socialtjänsten innebär det svårigheter med anonym anmälan, då det inte finns möjlighet att ta ny kontakt om oklarhet i uppgifter framkommer.

Vilka kan hjälpa mig med stöd?

Mer information finns i broschyren "En hjälp till dig som anar, en broschyr om anmälningsplikt" från BRIS.

Rädda Barnens föräldratelefon: 020-786 786.

Kontakt

Mottagare - familj, barn och ungdom

Telefon: 0521-72 19 90

Telefax: 0521-72 17 31

Öppet: måndag-fredag kl 08.30-16.30, lunchstängt kl 12.00-12.30

Övrig tid kontakta socialjouren, se Relaterad information nedan.

E-tjänst

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 maj 2024