Gå till innehåll

Verktygsfält

Nu tar vi dem! – Handlingskraft mot invasiva främmande arter

Projektet syftar till att rusta kommunen med ett praktiskt verktyg för att kunna prioritera områden för bekämpningsinsatser på kommunal mark i Vänersborgs kommun. Verktyget består av en handlingsplan för kommunens åtgärdsarbete samt en digital karta för att kunna prioritera områden utifrån behov. En larmfunktion ska möjliggöra tidiga insatser. Dessutom ska en kartapplikation tas fram för noteringar i fält och för dokumentation av åtgärder och uppföljning. Kommunen kommer att arrangera en bekämpningsaktivitet i syfte att sprida information och inspirera andra att vidta egna åtgärder. Projektet pågår våren 2024 till våren 2025.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

En karta över Sverige med texten "Lokala naturvårdssatsningen". Logotyp.

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 mars 2024