Gå till innehåll

Verktygsfält

Kommunikationsavdelning

Kommunikationsavdelningen har ett samordnande ansvar för den kommungemensamma interna och externa kommunikationen.

Kommunikationsavdelningen arbetar strategiskt, utvecklande och proaktivt med kommunens övergripande kommunikation. Vi ger kommunikativt stöd och råd till förvaltningarna och vägleder invånarna med sammanhållen och lättillgänglig kommunikation.

Kommunikationsavdelningen ansvarar för: 
- kommunens varumärke och grafiska profil
- webb, internwebb och sociala medier
- rörlig bild och stillbild
- press och media
- tryckeri och profilprodukter 
- växel

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 september 2023