Gå till innehåll

Verktygsfält

Personalkontor

Personalkontoret arbetar med kommungemensamma personalpolitiska frågor, framförallt strategisk personalpolitik med huvudinriktning utveckling, samordning och uppföljning.

I personalkontoret ingår också en löneavdelning som administrerar de kommunanställdas löner, pensioner och försäkringar.

Kommunen är en stor arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Vi ser personalen som en viktig och avgörande tillgång för verksamheten. Vi ser ett väl fungerande ledarskap som ett samspel mellan chef och medarbetare. Denna syn skapar god laganda och engagemang i arbetet. Delaktighet, samverkan och kompetensutveckling är viktiga förutsättningar för att åstadkomma ett bra resultat och för att skapa en arbetsmiljö där förändringar och utveckling ses som en naturlig del i verksamheten.

För att stötta förvaltningarna i ovanstående arbetar personalkontoret med:

 • Arbetsmiljö
 • Förhandling
 • Hälsa
 • Jämställdhet
 • Kompetens
 • Ledarskap
 • Lön och belöning
 • Mångfald
 • PersonalförsörjningPersonalklubbsverksamhet
 • Samverkan
 • Verksamhetsutveckling

Löneavdelningen finns i kommunhuset och tillhör, organisatoriskt sett, personalkontoret.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är löneutbetalningar, support av Heroma lönesystem och att utfärda arbetsgivarintyg.
Vi kan hjälpa dig med frågor gällande din lön, pension och dylikt.

Lönespecialisterna har olika ansvarsområden.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 oktober 2022