Gå till innehåll

Verktygsfält

Jobba i kommunen

Vi leder kommunen tillsammans!

Här arbetar medarbetare som värdesätter hållbarhet, kvalité och gemenskap och ser det som en självklarhet att göra vår vision till verklighet. Attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet! Vi möter Vänersborgarna i livets alla skeden och har därför en vikig och betydelsefull roll i deras vardag.

Läs gärna hela vår personalpolicy. Den bygger på över 1000 enkätsvar och 150 intervjuer med medarbetare, chefer och i samarbete med våra politiker.

Personalpolicy Pdf, 28.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Se intervjuer med några av våra medarbetare, hör dem berätta om sitt jobb och kommunen som arbetsgivare.

Medarbetarna berättar om sitt jobb

Som medarbetare hos oss ska du kunna växa lite varje dag! Vi arbetar för att alla ska få utrymme och förutsättningar att utvecklas både som person och i sin yrkesroll inom vår organisation. I dagsläget jobbar vi med att tydliggöra individuella kompetens­utvecklingsplaner för alla våra medarbetare dessutom erbjuder vi riktade utbildningar för både ledare och medarbetare, bland annat i form av:

 • Rektorsutbildning
 • Lärledarutbildning
 • Mentorprogram
 • Karriärprogram

Se intervjuer med några av våra medarbetare, hör dem berätta om hur deras kärriärvägar har sett ut.

Medarbetarna berättar om sina karriärvägar

Vänersborgs kommun har sex förvaltningar, här får du mer information om varje förvaltning och dess enheter eller kontor.

Barn- och utbildningsförvaltningen
Barnomsorg, grundskola, anpassad grundskola, familjecentralen Sirius

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Bygglov, planering, kartor, lantmäteri, miljö- och hälsoskydd

Kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomikontoret, Personalkontoret, IT-kontoret, Kansli, Avdelningen för hållbar utveckling, Näringslivsavdelningen, Juridik-och säkerhetsavdelningen, Överförmyndaravdelningen,

Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur, fritid, Musikskolan

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Fastighet och service, Gatuenheten, Kostenheten, Tekniska, Kretslopp & Vatten

Socialförvaltningen
Vård och omsorg, Individ- och familjeomsorg, Omsorg om funktionshindrade (LSS/SoL) och Arbetsmarknadsenheten.

Filmer om kommunens verksamheter

Klicka på länkarna nedan för att se filmerna.
Barn- och utbildningsförvaltningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kommunstyrelseförvaltningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kultur- och fritidsförvaltningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Miljö- och byggnadsförvaltningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Samhällsbyggnadsförvaltningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Socialförvaltningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Vänersborgs kommun finns medarbetare inom över 300 olika yrken.

Ta del av yrkesbeskrivningarna i våra filmer

Fantastiska medarbetare förtjänar fantastiska förmåner! Som medarbetare i Vänersborgs kommun är du per automatik medlem i Personalklubben. Genom klubben får du tillgång till många olika förmåner, bland annat rabatt på aktiviteter, gymkort och resor.

Personalklubben har vid flertal tillfällen vunnit utmärkelser av Kommunanställdas fritidsförbund (KAF).

2016, Årets Fritidsförening
2012, Årets Logotyp
2010, Årets Fritidsförening
2005, Årets UppstickareKollegialt lärande

På våra arbetsplatser finns det hur mycket kompetens som helst och vi älskar att dela med oss av den till varandra, varje dag. Det gör att vi växer och kan leda kommunen tillsammans!

Utvecklingsplan

Varje år lägger du och din chef också en kompetensutvecklingsplan som är anpassad efter just dig och din utveckling.

Karriärprogram

Hos oss finns också ett internt ledarskapsprogram som vi kallar "Karriärprogrammet". Till det programmet rekryterar vi vartannat år medarbetare ute i våra verksamheter som vill och har potential att bli chef.

För dig som på egen hand vill bredda din kompetens finns möjlighet till bidrag både för litteratur och resor.

Flexibel arbetstid

Vi är alla olika, både som personer och hur vi lever. Därför tror vi på att du ska kunna ha möjlighet att styra din arbetstid så mycket det går utifrån den verksamhet du jobbar i. Vi har därför på många av våra arbetsplatser möjlighet till flexibel arbetstid.

Distansarbete

I flera av våra yrken går det också att jobba viss tid på distans och därför finns det självklart möjlighet till det på dessa arbetsplatser.

Vi värdesätter dig, ditt arbete och din fritid. Hos oss har du därför möjlighet att växla lön till extra semesterdagar eller pension. Det ger dig en möjlighet till mer tid med din familj eller annat du värdesätter och en möjlighet att ge din framtid som pensionär en bättre start.

Vet du någon inom ett av kommunens mer svårrekryterade yrken som skulle passa för en tjänst i Vänersborgs kommun?

Som anställd hos oss kan du bli belönad om du hjälper till att hitta fler kompetenta medarbetare som är:

 • Yrkeserfarna arkitekter eller ingenjörer
 • Legitimerade lärare och förskollärare
 • Socialsekreterare
 • Sjuksköterskor
 • Fysioterapeuter eller arbetsterapeuter

Belöningen gäller dessa yrken då vi i perioder har svårt att hitta rätt kompetens när vi annonserat en tjänst.

Kommunövergripande digital introduktion

Kommunen nyttjar vår tids möjligheter att ge nya medarbetare en introduktion direkt vid start! Är du nyfiken på att prova introduktionen redan nu och få veta mer om hur vi arbetar i Vänersborgs kommun?

Starta introduktionen genom att välja avsnitt och skriv in ditt namn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digitala introduktionen får nationell uppmärksamhet

Välkommenträff

Kommunen värnar även om det personliga mötet och erbjuder också alla nyanställda en Välkommenträff. En dag tillsammans med organisationens ledning och verksamhetsrepresentanter, fylld med information om bland annat kommunens struktur, verksamheter och visioner. Här får du som medarbetare ett ansikte på kommundirektören, kommunalråden och några representanter från kommunens verksamheter, och missa inte den mycket uppskattade guidade turen runt i Vänersborg.

Verksamhetsintroduktion

Självklart får du också en introduktion på din närmaste arbetsplats av din chef eller en kollega för att du ska känna dig välkommen, trygg och inspirerad!

Vill du flytta till Vänersborg?

Mer information om att flytta till Vänersborg hittar du här

Flyttbidrag

Visste du att det finns möjlighet att som nyanställd inom ett av yrkena nedan få ett flyttbridag? Flyttbidraget betalas ut för transport av bohag och om flyttavståndet är längre än 50 kilometer. Bidraget uppgår till högst 20 000 kr. Fråga gärna mer om detta när du söker jobb.

Yrken där du kan få flyttbidrag:

 • Yrkeserfarna arkitekter och ingenjörer
 • Legitimerade lärare och förskollärare
 • Socialsekreterare
 • Sjuksköterska
 • Fysioterapeuter och arbetsterapeuter

Ovanstående yrken kan få möjlighet till flyttbidrag då vi i perioder har svårt att hitta rätt kompetens när vi annonserat en tjänst.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 augusti 2023