Gå till innehåll

Verktygsfält

Åk 4-6

Här kan du läsa mer om våra dansprojekt Barnkonventionen, Samarbetet/KROM och Lyftet.

Åk 4-6 Vi dansar Barnkonventionen

Dansprojektet är förankrat i barnkonventionens artiklar med syftet att förstärka förståelsen för konventionen genom rörelse. Tanken är att det kan fungera som ett bra komplement till teoretisk genomgång av FN:s barnkonvention. Eleverna får även möta dans som konstform, ett sätt att få gestalta och uttrycka sig med hela kroppen. Vid tre tillfällen kommer vi att belysa tre teman - Identitet och kropp, Yttrandefrihet och Rätt att vara barn – som samlar flera av artiklarna och uppmuntrar barnen att genom rumsliga och fysiska övningar närma sig något av innebörden i konventionen. Förutom mötet med dansen som konstform och som estetiskt uttryck kan ni med fördel koppla tillfällena ur dessa delar av läroplanen och kursplanen för ämnet samhällskunskap och idrott och hälsa.

Samhällskunskap

  • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Idrott och hälsa

  • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Åk 4-5 Samarbetet/KROM

Projektet syftar till att utforska hur kroppen förhåller sig till rummet och varandra. Krom är ett konstpedagogiskt verktyg där eleverna får öva på samarbete, koncentration, kroppsförflyttningar och att hitta nya lösningar. Vi handleder elever att skapa, experimentera och hitta nya vägar individuellt och tillsammans genom rummet, när vi skapar dans tillsammans.

KROM

Åk 5-6 Lyftet

Eleverna får i detta projekt möta dans som konstform och under tre lektioner ges redskap för att kunna skapa dans tillsammans. I projektet bekantar eleverna sig med rörelseord, kompositionsverktyg och bilder för att sedan lära sig att lyfta varandra på olika sätt. Elevernas kreativitet och egna tolkningar är centralt för projektets utformning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 maj 2023