Gå till innehåll

Verktygsfält

Åk F-3

Här kan du läsa mer om våra dansprojekt Dansmatte och Flyttfåglar

Åk F-3 Dansmatte

I detta skapande skola projekt bekantar vi oss med siffror, addition, subtraktion, 10-kompisar och olika former. Genom att använda kroppen konkretiseras och visualiseras matematik och matematiska samband. Vilka siffror finns i kroppen? Hur kan vi gestalta matematiska former och geometriska mönster? Det blir en alternativ och kreativ lärandemiljö. Innehållet på lektionerna är anpassade efter årskurs.

Åk 2-3 Flyttfåglar

Eleverna får möta dans som konstform, ett sätt att få gestalta och uttrycka sig med hela kroppen samtidigt som vi gestaltar fåglar och deras rörelser. Vi utforskar bland annat fåglars rörelser i flock och förmågan att samarbeta utan att kollidera. Vi diskuterar hur fåglar navigerar och använder sig av stjärnbilder och kartor samtidigt som vi utvecklar vår rumsuppfattning. Vi relaterar även fåglars flytt till att beröra människors orsaker att flytta och känslan att vara trygg/otrygg.

Förutom mötet med dansen som konstform och som estetiskt uttryck kan ni med fördel koppla tillfällena ur dessa delar av läroplanen och kursplanen för ämnet geografi, biologi samt idrott och hälsa.

Biologi

  • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider

Geografi

  • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser

Idrott

  • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  • Enkla lekar och danser och deras regler.
  • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
Flyttfåglar

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 maj 2023