Gå till innehåll

Verktygsfält

Åk 7-9

Här kan du läsa mer om våra dansprojekt Streetdance, Modern och nutida dans samt Vad är dans?

Åk 7-9 Streetdance

I det här projektet får eleverna fördjupa sig i street-kulturen. Streetdance är ett samlingsnamn för många olika dansstilar som har sitt ursprung ifrån gatorna. Det började som improvisation på gator, i parker, på skolgårdar eller på dansfester. Hiphop, breaking, popping och locking är exempel på några stilar. Gemensamt är att dansen är rytmisk, dynamisk och att man dansar med låg tyngdpunkt och gung i knäna. På lektionerna arbetar vi med rumsliga och lekfulla övningar samt koreografi. Projektet förhåller sig till samhällskunskap och subkulturer.

Streetdance

Åk 7-9 Modern och nutida dans

I det här projektet får eleverna uppleva dansen genom den moderna stilen. Modern dans är ett samlingsnamn på en rad dansstilar som under 1900-talet och 2000-talet legat i fokus för den sceniska konstnärliga dansens utveckling. Till skillnad från den klassiska baletten, som är stram och hållen, och jazzdansen som är rytmisk och showig, betonar de moderna dansformerna ett friare och mindre regelstyrd rörelsevokabulär. Modern dans är förknippad med golvkontakt, "tyngd" i dansrörelserna, och med experiment med kropp, rum och musik. Här betonas naturlighet, andning, spänning/avslappning etc. Eleverna kommer att få använda sig av olika koreografiska verktyg när vi arbetar fram en koreografi inom den moderna stilen.

Åk 7-9 Vad är dans?

Eleverna får möta dansen som konstform och genom vår handledning får ni redskap för att kunna uttrycka sig genom dans som ett estetiskt uttryck. Genom temat normer undersöks frågor som: Vad är dans? Vem kan dansa? Vad är normer? Vem sätter normerna? Tillsammans utforskar vi dessa frågeställningar i dansen och stannar upp för reflektion och samtal kring det vi upplevt. Eleverna får även arbeta med en koreografi där takt, rytm, rumsliga formationer och egna initiativ utforskas.

Förutom mötet med dansen som konstform och som estetiskt uttryck kan ni även koppla tillfällena ur dessa delar av kursplanen för ämnet Idrott och hälsa:

Ämnets syfte:

…att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor….värdera olika rörelseaktiviteter…Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra…bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning…

Centralt innehåll:

  • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  • …rörelse- och träningsprogram till musik.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 januari 2024