Gå till innehåll

Verktygsfält

LONA-projekt

Via den lokala naturvårdssatsningen, LONA, finns möjlighet att få statliga bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Bidraget ska stimulera kommuners och ideella föreningars naturvårdsengagemang.

Det är kommunen som kan söka LONA-bidrag, men lokala aktörer som föreningar och privatpersoner kan initiera projekt. Har ni en projektidé är ni välkomna att kontakta oss. Mer information finns även hos Naturvårdsverket och Länsstyrelsen.

Pågående LONA-projekt i Vänersborgs kommun
Där vi har ytterligare information är rubriken klickbar för att komma till projektsidan.

Avslutade LONA-projekt i Vänersborgs kommun
Där vi har ytterligare information är rubriken klickbar för att komma till projektsidan.

 • Fågeltorn
 • Förstudie till restaurering av Lillån (Önafors)
 • Förstudie till restaurering av Lillån (Önafors), komplettering
 • Grönplan för Vänersborg
 • Naturvårdsprogram för Vänersborgs kommun
 • Naturvårdsåtgärder vid Onsjökärret
 • Ökad tillgänglighet till Nygårdsängen
 • Nygårdsängen (del 2)
 • Pollineringsprojekt Bergagården
 • Restaurering, från dikad bördig skogsmark till våtmark på Skogaryd forskningsstation
 • Restaurering av kulturlandskapet Halleskogen
 • Restaurering av kulturlandskapet Vassändaviken
 • Restaurering och utveckling av Lillån med omnejd
 • Våtmark i Brättelund
 • Återskapande och utveckling av våtmarker i Nygårdsängens naturreservat
 • Åtgärder för friluftslivet i Dalbobergen och Dalbostigen
En karta över Sverige med texten "Lokala naturvårdssatsningen". Logotyp.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 mars 2024