Gå till innehåll

Verktygsfält

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen är kommunstyrelsens förvaltning och ska leda och samordna kommunens verksamheter samt, på uppdrag av kommundirektören, ansvara för kommunens övergripande och långsiktiga strategiska utveckling. Detta innebär bland annat beredning och uppföljning av mål, förväntande resultat och direktiv.

I kommunstyrelseförvaltningens uppdrag ingår också att tillhandahålla stödfunktioner till kommunstyrelsen, nämnder, förvaltningar och bolag.
Kommunstyrelseförvaltningen leds av kommundirektören som tillika är förvaltningschef och är organiserad i tre stabskontor: ekonomikontor, personalkontor och IT-kontor samt fyra avdelningar: avdelning för hållbar utveckling, juridik- och säkerhetsavdelning, kommunikationsavdelning (från den 1 september 2023) och näringslivsavdelning.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 juni 2023