Gå till innehåll

Verktygsfält

Notarius Publicus

Vad gör en notarius publicus?

  • Intygar namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • Närvarar som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • Kontrollerar lotteridragningar
  • Bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.
  • Förser handlingar med apostille (en auktoriserad stämpel som intygar att en signatur på handlingen är äkta).
  • Notarius publicus tar betalt för sina uppdrag.

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 januari 2023