Gå till innehåll

Verktygsfält

Fastighet och service

Fastighet och service förvaltar kommunens fastigheter.

Vi har hand om kommunens egen lokalförsörjning och planerar, projekterar samt ansvarar för byggledning vid nybyggnads- och ombyggnadsverksamhet. Vi ansvarar för förvärv och försäljningar av fastigheter, markfrågor, skötsel av kommunägda skogar, jordbruksmark och vatten, naturvård och naturanknutet friluftsliv.

Fastighet och service tar även hand om kommunens interna service, så som vaktmästeri, lokalvård och kommuntryckeri. Det är också oss du möter när du tar kontakt med kommunen i ett första skede då vi även utgör kommunens reception och växel.

Bostadsanpassningsbidrag utreds och beslutas av Fastighet och service.

Organisationsschema Fastighet och service

Förstora bilden

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juli 2024