Gå till innehåll

Verktygsfält

Kretslopp & Vatten

Kretslopp & Vatten ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten samt bortledning och rening av avloppsvatten inom verksamhetsområdena för vatten och avlopp.

Alla ledningar, verk och stationer som Kretslopp & Vatten äger kallas för den allmänna VA-anläggningen.

Kretslopp & Vatten finansierar sina tjänster genom att ta ut avgifter. Innan fastigheten ansluts till den allmänna VA-anläggningen tas en anläggningsavgift ut. Därefter debiteras en årlig brukningsavgift uppdelad på fast och rörlig avgift. Den fasta årsavgiften utgör servicen att ha ständig tillgång till vatten och avlopp. Storleken på den fasta årsavgiften baseras på mätarens kapacitet. Den rörliga avgiften baseras på den mängd vatten som förbrukas.

Kretslopp & vatten ansvarar även för kommunens renhållning. Det är renhållningsverket ansvarar för insamling av hushållsavfall. Renhållningsverket skall följa de nationella och övergripande mål som beslutats av riksdagen samt de regionala och lokala mål, som är upptagna i länsstyrelsens skrift ”Miljöstrategi inför 2000-talet” och i kommunens avfallsplan.

Organisationsschema Kretslopp & Vatten

Förstora bilden

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 april 2024