Gå till innehåll

Verktygsfält

Gatuenheten

Gatuenheten ansvarar för kommunens gator och vägar, gång- och cykelvägar, parker, lekplatser och allmänna platser.

Vidare ansvarar gatuenheten skötsel av kommunägda badplatser, skogar, jordbruksmark och vatten. Naturvård och naturanknutet friluftsliv samt trafik- och parkeringsfrågor. Vi hanterar också frågor som rör våra hamnar och båtplatser, torg och flaggning.

Organisationsschema Gatuenheten

Förstora bilden

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 december 2022