Gå till innehåll

Verktygsfält

Tekniska

Den tekniska verksamheten utreder, projekterar och kostnadsberäknar anläggningsarbeten för bl.a. gator, VA-ledningar, gång- och cykelvägar och parker.

Tekniska utför, i egen regi, en stor del av de nyanläggningsarbeten som rör gator, vägar och ledningsnät etc. Utöver det ansvarar Tekniska bl.a för följande uppdrag; upphandling, byggledning och kontroll av anläggningsarbeten.

Medverkan sker också vid planarbete och vid genomförande av beslutade åtgärder.

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 april 2024