Gå till innehåll

Verktygsfält

Inkomna medborgarförslag 2022

Här kan du se vilka medborgarförslag som inkommit, aktuell status och vilket beslut som tagits av politiken.

Alla som är folkbokförda i Vänersborgs kommun kan lämna in medborgarförslag till Kommunfullmäktige. På detta sätt har du möjlighet att påverka och förbättra kommunens verksamheter.

Inkom: 2022-12-06
Diarienummer: 2022/737

Inkom: 2022-10-07
Diarienummer: 2022/366

Inkom: 2022-07-08
Diarienummer: KS 2022/285

Inkom: 2022-04-06
Diarienummer: KS2022/171

Status:

  1. Beslutad av Kommunfullmäktige 230115
  2. Beslut – Avslag med hänvisning till att kommunen inte äger berörda objekt.

Inkom: 2022-01-19
Diarienummer: KS2022/71

  1. Beslutad av Kommunfullmäktige 230115
  2. Beslut – Avslag med hänvisning till att förstudie samt investeringsbeslut saknas.

*Det finns tre alternativ till beslut:

  1. Förslaget eller delar av förslaget bifalls
  2. Förslaget avslås
  3. Förslaget anses redan besvarat och är därför färdigbehandlat

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2023