Gå till innehåll

Verktygsfält

Inkomna medborgarförslag 2022

Här kan du se vilka medborgarförslag som inkommit, aktuell status och vilket beslut som tagits av politiken.

Alla som är folkbokförda i Vänersborgs kommun kan lämna in medborgarförslag till Kommunfullmäktige. På detta sätt har du möjlighet att påverka och förbättra kommunens verksamheter.

Inkom: 2022-12-06
Diarienummer: 2022/777

Status
Färdigbehandlat för kommunfullmäktiges del.

Politiskt beslut
Beslut i Kommunfullmäktige 2023-02-15, §14.

Vad händer nu?
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till Samhällsbyggnadsnämnden.

Inkom: 2022-12-06
Diarienummer: 2022/737

Status
Färdigbehandlat för kommunfullmäktiges del.

Politiskt beslut
Beslut i Kommunfullmäktige 2022-12-14 § 201.

Vad händer nu?
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till Samhällsbyggnadsnämnden.

Inkom: 2022-12-06
Diarienummer: 2022/735

Status
Färdigbehandlat för kommunfullmäktiges del.

Politiskt beslut
Kommunfullmäktige avslår förslaget, 2023-10-18 § 73.

Inkom: 2022-10-26
Diarienummer: 2022/459

Status
Färdigbehandlat för kommunfullmäktiges del.

Politiskt beslut
Beslut i Kommunfullmäktige 2022-12-14 § 210.

Vad händer nu?
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till Samhällsbyggnadsnämnden.

Inkom: 2022-10-03
Diarienummer: 2022/380

Status
Färdigbehandlat för kommunfullmäktiges del.

Politiskt beslut
Kommunfullmäktige avslår förslaget, 2023-12-13 § 209.

Inkom: 2022-10-11
Diarienummer: 2022/369

Status
Färdigbehandlat för kommunfullmäktiges del.

Politiskt beslut
Beslut i Kommunfullmäktige 2023-10-18, § 171.
Beslutar bifalla första att-satsen och att andra att-satsen ska hanteras i mål- och resursplanearbete och därmed anses vara besvarad.

Inkom: 2022-12-16
Diarienummer: 2022/366

Status
Färdigbehandlat för kommunfullmäktiges del.

Politiskt beslut
Beslut i Kommunfullmäktige 2023-09-13 § 126.
Kommunfullmäktige bifaller delvis medborgarförslag om förändrade menyer i skolmatsalen på det förslag som lyder: ”Låt elever och bespisningspersonal vara mer delaktiga i skapandet av menyer så att de rätter som serveras är de rätter som eleverna äter”.

Vad händer nu?
Kommunfullmäktige uppdrar åt barn- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden att verkställa uppdraget i enlighet med medborgarförslagets intentioner.

Inkom: 2022-09-20
Diarienummer: KS 2022/335

Status
Färdigbehandlat för kommunfullmäktiges del.

Politiskt beslut
Beslut i Kommunfullmäktige 2022-09-21, §142.

Vad händer nu?
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till Samhällsbyggnadsnämnden.

Inkom: 2022-08-24
Diarienummer: KS 2022/303

Status
Färdigbehandlat för kommunfullmäktiges del.

Politiskt beslut
Beslut i Kommunfullmäktige 2022-09-21, §138.

Vad händer nu?
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till Samhällsbyggnadsnämnden.

Inkom: 2022-08-05
Diarienummer: 2022/292

Status
Färdigbehandlat för kommunfullmäktiges del.

Politiskt beslut
Beslut i Kommunfullmäktige 2022-09-21, §137.

Vad händer nu?
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till Samhällsbyggnadsnämnden.

Inkom: 2022-07-08
Diarienummer: KS 2022/285

Status
Färdigbehandlat för kommunfullmäktiges del.

Politiskt beslut
Kommunfullmäktige avslår förslaget, 2023-09-13 §128.

Inkom: 2022-07-06
Diarienummer: KS 2022/283

Status
Färdigbehandlat för kommunfullmäktiges del.

Politiskt beslut
Kommunfullmäktige bifaller delvis förslaget.

Förslag
Uppsättning av minnessten för att hedra veteraner i fredens tjänst

Vad händer nu?
Frågan är överlämnad till Samhällsbyggnadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden.

Inkom: 2022-05-31
Diarienummer: 2022/244

Status
Färdigbehandlat för kommunfullmäktiges del.

Politiskt beslut
Beslut i Kommunfullmäktige 2022-06-22, §112.

Vad händer nu?
Frågan är överlämnad till Samhällsbyggnadsnämnden.

Inkom: 2022-04-13 samt 2022-10-03 (två likalydande förslag inlämnade)
Diarienummer:
KS 2022/184

Status
Färdigbehandlat för kommunfullmäktiges del.

Politiskt beslut
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Förslag
Fartnedsättande åtgärder samt övergångsställe vid Restadvägen på sträckan mellan Bruksvägen och Mariedalskolan.

Vad händer nu?
Frågan är överlämnad till samhällsbyggnadsnämnden.

Inkom: 2022-04-06
Diarienummer: KS2022/171

Status:

  1. Beslutad av Kommunfullmäktige 230115
  2. Beslut – Avslag med hänvisning till att kommunen inte äger berörda objekt.

Inkom: 2022-02-21
Diarienummer: KS 2022/114

Status
Färdigbehandlat för kommunfullmäktiges del.

Politiskt beslut
Beslut i Kommunfullmäktige 2024-04-17 § 50, medborgarförslaget avslogs.

Vad händer nu?
Kommunfullmäktibesvarat.

Förslag
Förslaget handlar om åldersgränsen för det seniorerbjudande som kommunen har som tillköp från Västtrafik.

Motivering till beslut
Kommunen avslår medborgarförslaget för att Kommunfullmäktige nyligen beslutat att ändra åldersgränsen för seniorerbjudandet till 70 år. Det nya seniorerbjudandet gäller dygnet runt i kollektivtrafikzon C.

Vad händer nu? Åtgärder
Seniorerbjudande med åldersgräns 70 år kommer att införas 2024-07-01. Några veckor innan de nya villkoren börjar gälla kommer alla kommunens invånare
som uppfyller den nya åldersgränsen få ett informationsutskick från Västtrafik. De som omfattas av det nya seniorerbjudandet kan beställa en seniorbiljett när de fått informationsutskicket.

Inkom: 2022-02-11
Diarienummer: KS 2022/97

Status
Färdigbehandlat för kommunfullmäktiges del.

Politiskt beslut
Beslut i Kommunfullmäktige 2024-04-17 § 49, ansågs vara besvarat med hänvisning till beslut om förändrad åldersgräns för seniorerbjudandet, KF 2024-02-07 § 12.

Förslag
Förslaget handlar om åldersgränsen för det seniorerbjudande som kommunen har som tillköp från Västtrafik.

Motivering till beslut
Medborgarförslaget anses besvarat eftersom Kommunfullmäktige nyligen beslutat att ändra åldersgränsen för seniorerbjudandet till 70 år. Det nya seniorerbjudandet gäller dygnet runt i kollektivtrafikzon C.

Vad händer nu? Åtgärder
Seniorerbjudande med åldersgräns 70 år kommer att införas 2024-07-01. Några veckor innan de nya villkoren börjar gälla kommer alla kommunens invånare
som uppfyller den nya åldersgränsen få ett informationsutskick från Västtrafik. De som omfattas av det nya seniorerbjudandet kan beställa en seniorbiljett när de fått informationsutskicket.

*Det finns tre alternativ till beslut:

  1. Förslaget eller delar av förslaget bifalls
  2. Förslaget avslås
  3. Förslaget anses redan besvarat och är därför färdigbehandlat

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 maj 2024