Gå till innehåll

Verktygsfält

Inkomna medborgarförslag 2022

Här kan du se vilka medborgarförslag som inkommit, aktuell status och vilket beslut som tagits av politiken.

Alla som är folkbokförda i Vänersborgs kommun kan lämna in medborgarförslag till Kommunfullmäktige. På detta sätt har du möjlighet att påverka och förbättra kommunens verksamheter.

Inkom: 2022-12-06
Diarienummer: 2022/737

Inkom: 2022-10-07
Diarienummer: 2022/366

Inkom: 2022-07-08
Diarienummer: KS 2022/285

Inkom: 2022-04-13 samt 2022-10-03 (två likalydande förslag inlämnade)
Diarienummer:
KS 2022/184

Status
Färdigbehandlat för kommunfullmäktiges del.

Politiskt beslut
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Förslag
Fartnedsättande åtgärder samt övergångsställe vid Restadvägen på sträckan mellan Bruksvägen och Mariedalskolan.

Vad händer nu?
Frågan är överlämnad till samhällsbyggnadsnämnden.

Inkom: 2022-04-06
Diarienummer: KS2022/171

Status:

  1. Beslutad av Kommunfullmäktige 230115
  2. Beslut – Avslag med hänvisning till att kommunen inte äger berörda objekt.

Inkom: 2022-01-19
Diarienummer: KS2022/71

  1. Beslutad av Kommunfullmäktige 230115
  2. Beslut – Avslag med hänvisning till att förstudie samt investeringsbeslut saknas.

*Det finns tre alternativ till beslut:

  1. Förslaget eller delar av förslaget bifalls
  2. Förslaget avslås
  3. Förslaget anses redan besvarat och är därför färdigbehandlat

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 juni 2023